Säännöt

Uintiseura Kuhat r.y.
Vesipallovanhempien pelisäännöt

Vesipallo on hieno ja vaativa harrastus, joka koskettaa paitsi pelaajia myös heidän
vanhempiaan. Jotta vesipallo antaisi kaikille mahdollisimman paljon ja joukkue menestyisi,
kaikkien osapuolten on pidettävä toiminnan pelisäännöt kirkkaina mielessä. Valmentajat
selvittävät käyttäytymistä ja muuta toimintaa koskevat pelisäännöt pelaajille harjoitusten
yhteydessä.
Vanhempia koskevat pelisäännöt ovat yhtä tärkeitä. Pyydämme, että vesipallojuniorin
vanhempana tutustut seuraaviin sääntöihin ja myös toimit niiden mukaisesti. Nämä säännöt
käydään vuosittain läpi joukkuekohtaisissa vanhempainilloissa.

1. Vanhemmat näyttävät omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä pelaajille
harjoituksissa, peleissä ja muissa vesipalloon liittyvissä tapahtumissa ja tilanteissa.
Vanhemmat valvovat omalta osaltaan, että myös heidän vesipalloileva lapsensa
noudattaa tässä ohjeessa mainittuja sääntöjä. Samat säännöt koskevat myös
vanhempia.

2. Pelaaja käyttäytyy hyvässä urheiluhengessä ja kunnioittavasti valmentajia,
joukkuetovereita, vastustajia, tuomareita ja toimitsijoita sekä katsojia kohtaan. Pelaaja
myös pidättyy kaikesta oman joukkueensa tai seuransa mainetta vahingoittavasta
toiminnasta. Hyvään käytökseen kuuluu lisäksi esimerkiksi se, että pelaaja ei kiroile.

3. Kaikenlainen fyysinen ja henkinen kiusaaminen, joka kohdistuu oman joukkueen tai
muiden seurojen pelaajiin tai muihin osapuoliin, on ehdottomasti kielletty. Samoin
rasismi tai muu syrjivä käyttäytyminen on ehdottomasti kielletty.

4. Uimahalleilla noudatetaan tässä kerrottujen sääntöjen lisäksi uimahallien omia
sääntöjä sekä uimahallien työntekijöiden ohjeita, määräyksiä ja kieltoja.

5. Valmentajat vastaavat peliaikaa, joukkueiden kokoonpanoa ja taktiikkaa sekä muuta
valmentamista koskevista päätöksistä. Vanhemmat eivät pyri vaikuttamaan näissä
asioissa valmentajiin eivätkä kyseenalaista heidän ratkaisujaan. Pelaajalla itsellään on
oikeus asialliseen sävyyn neuvotella valmentajien kanssa omasta tilanteestaan. On
syytä ottaa huomioon, että peliuran edetessä kilpailullisuus lisääntyy eikä peliaika
jakaudu peleissä aina tasan kaikkien pelaajien kesken. Peliajan jakautumiseen
vaikuttavat muun muassa harjoitusaktiivisuus, pelaajan taitotaso ja asenne sekä
ottelun tärkeys. Jokainen pelaaja voi kuitenkin vaikuttaa tilanteeseensa panostamalla
aktiiviseen harjoitteluun.

6. Lähtökohtana on, että pelaaja osallistuu kaikkiin joukkueen harjoituksiin.
Sairaustapaukset, matkat ja muut vastaavat syyt ovat hyväksyttäviä poikkeuksia, joista
on kuitenkin ilmoitettava hyvissä ajoissa etukäteen valmentajille.

7. On tärkeää, että pelaajaa koskevat ilmoittautumistiedot harjoituksiin, peleihin ja
muihin tapahtumiin ovat ajan tasalla seuran ilmoittautumissivuilla. Ilmoittautuminen
hyvissä ajoissa on edellytys sille, että valmentajat voivat suunnitella harjoitukset ja
pelit mahdollisimman hyvin. Alle seitsemälle pelaajalle ei harjoituksia järjestetä.

8. Pelaajat saapuvat harjoituksiin ja peleihin ajoissa. Esimerkiksi peleihin tullaan tuntia
ennen niiden alkua, jos valmentajat eivät toisin ilmoita. Tämä on verryttelyn sekä
muun fyysisen ja henkisen valmistautumisen kannalta erittäin tärkeää.
Myöhästymisistä ilmoitetaan puhelimitse tai muulla valmentajien ilmoittamalla tavalla.

9. Vanhemmat huolehtivat siitä, että edellä kohdassa 7. mainitut pelaajaa koskevat
ilmoittautumistiedot ovat ajan tasalla ja että pelaaja noudattaa edellä kohdassa 8.
mainittua aikataulujen täsmällisyyttä. Pelaajaa on syytä kannustaa omatoimisuuteen
ilmoittautumisten ja täsmällisyyden suhteen. Vanhemmat myös vastaavat siitä, että
pelaaja pääsee harjoituspaikalta kotiin.

10. Vanhemmat vastaavat siitä, että pelaaja ei osallistu harjoituksiin tai peleihin sairaana
tai toipilaana. Vesipallo on raskas ja vaativa urheilulaji, joka edellyttää täyttä
suorituskykyä.

11. Vanhemmat vastaavat siitä, että pelaajalla on Uimaliiton voimassaoleva pelaajalisenssi.